Het Verbond


Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET) is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig therapeuten. 


Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG en op 1 januari 2017 zal de integratie met BHET voltooid zijn waarna we samen verder gaan als VVET. 

De historie van de beroepsvereniging begint in 1948 met de oprichting van de NWP. Nederlandse Werkgroep voor praktische toepassing van Paranormale begaafdheid. In 1960 wordt de stichting NFPN,  Nederlandse Federatie van Paranormale en Natuurgenezers opgericht en in 1966 de stichting NVGN, Nederlandse Vereniging Geestelijke Genezers. Gevolgd in 1984 door de VAG, Vereniging van Additieve Geneeswijze. Deze beroepsverenigingen hebben samen dus al enige decennia historie op het gebied van Energetische therapie.

De driehonderd bij Het Verbond aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van Het Verbond.

Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ.

 

Wednesday the 7th. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins